fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Zatrudnieni w firmie, która upadnie otrzymają pomoc z FGŚP

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Zatrudnieni w firmach, których upadłość ogłosi zagraniczny sąd, uzyskają pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zmiany mają umożliwić wypłaty świadczeń nowym grupom pracowników i ułatwienie firmom zwrotu przekazanej pracownikom pomocy.
Projekt pozwala tworzyć dogodne warunki spłaty należności wobec FGŚP firmom, które zawarły układ w trakcie postępowania upadłościowego, ale mają szanse wyjścia z trudnej sytuacji. Według zaproponowanej regulacji, z dłużnikiem FGŚP, który zawarł układ z wierzycielami, może być podpisane porozumienie dotyczące warunków zwrotu należności.
Nowe przepisy dopuszczają rozłożenie długu na raty, odroczenie terminu spłaty należności pod warunkiem, że rozwiązania te prowadzą do zwrotu należności w całości. Brak takiego porozumienia powoduje, że fundusz ma obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co może skutkować likwidacją firmy i utratą miejsc pracy.
Zmiana prawa pozwoli na umarzanie należności przedsiębiorcom, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy polskiej firmy działającej na terenie naszego kraju nie mogą ubiegać się o swoje wynagrodzenia z FGŚP, jeśli upadłość została ogłoszona przez sąd jednego z państw UE. Przepisy przewidują możliwość powstania niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym wsku-tek wydania odpowiedniego orzeczenia przez polski sąd. Nie dają natomiast możliwości powstania niewypłacalności ze wszczęciem postępowania przez sąd innego państwa wobec polskiego przedsiębiorcy. Projekt przewiduje, że również w tej drugiej sytuacji pracownicy uzyskają pomoc funduszu.
Projekt doprecyzowuje też zasady składania dokumentów przez syndyka w biurze FGŚP. Ustawa w obecnym kształcie stanowi, że pracodawca, syndyk lub likwidator ma obowiązek sporządzenia tzw. zbiorczego wykazu w terminie jednego miesiąca. Nic natomiast nie mówią na temat terminu, w jakim ma on trafić do kierownika terenowego biura FGŚP. Projekt przesądza, że osoba sprawująca nadzór nad majątkiem firmy nie tylko sporządza, ale też musi złożyć wykazy zbiorcze w biurze funduszu.
W projekcie znalazły się zasady oddelegowania zatrudnionych do pracy poza siedzibą FGŚP. Obecnie fundusz nie ma takiej możliwości. Oddelegowanie pracowników ma pozwolić na płynne przejęcie zadań przez marszałków.
Etap legislacyjny:
- Konsultacje społeczne
Czytaj także w artykułach:
Więcej w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA