Czasami pracownicy odpowiadają razem

Za powierzone pracownikom mienie odpowiadają oni niekiedy wspólnie. Wówczas odszkodowania dochodzisz od nich na podstawie umowy o współodpowiedzialności materialnej, zawartej na piśmie
Podpisałem z czterema pracownikami magazynu umowę o współodpowiedzialności materialnej. Po inwentaryzacji stwierdziłem niedobory w przechowywanych towarach. W jaki sposób mogę dochodzić odpowiedzialności od zatrudnionych? Czy winą za niedobory mogę obciążyć tylko dwóch pracowników, bo dwaj w tym czasie, kiedy powstały braki, przebywali na urlopie wypoczynkowym? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Podstawą dochodzenia od kilku pracowników odszkodowania za straty pracodawcy jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej (art. 125 k.p.). Łącznie z określonym obowiązkiem wyliczenia się z powierzonego mienia szef powinien ją zawrzeć na piśmie. Dopiero na podstawie takiej umowy wolno pracowników obarczyć wspólną odpowiedzialnością za szkody w powierzonym im mieniu.Umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej można zawrzeć jedynie wówczas, gdy na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności zgodzą się wszyscy zatrudnieni w miejscu powierzenia mienia. Każda zmian...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL