fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Można fotografować akta w ZUS

www.sxc.hu
Zakład nie może odmówić petentom wglądu do akt sprawy. Wolno też je kserować i robić z nich notatki
Czytelnicy skarżą się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogranicza im dostęp do akt w trakcie toczącego się postępowania w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli nawet udostępniano im dokumenty, nie mogli ich kopiować ani fotografować.
Takie zachowanie jest bezprawne. Organ rentowy jest zobowiązany zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić ustosunkowanie się do zebranych dowodów i materiałów.
Prawo do przeglądania akt przysługuje na każdym etapie postępowania i tylko od strony zależy, czy będzie z niego korzystać. Zainteresowany może zatem przeglądać akta na bieżąco (wielokrotnie) w trakcie całego postępowania, jednorazowo przed wydaniem decyzji lub w ogóle tego nie robić. Zawsze zależy to jednak tylko od jego woli. ZUS nie może ograniczać dostępu do akt.
[wyimek]Na postanowienie o odmowie wglądu do akt strona może złożyć zażalenie[/wyimek]
Prowadząc postępowanie, organ rentowy [b]może odmówić zainteresowanemu wglądu do akt tylko wówczas, gdy objęte są tajemnicą państwową lub zostaną przez organ wyłączone ze względu na ważny interes państwowy[/b]. Jak się można łatwo domyślić, należy to do rzadkości. Bezpodstawna odmowa przeglądania akt już tak rzadka niestety nie jest.
Petent nie pozostaje jednak w takiej sytuacji bezradny.
– Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które osoba zainteresowana może złożyć zażalenie – mówi Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego Centrali ZUS. 
Mało tego – jeżeli organ rentowy utrudniał lub uniemożliwił komuś zapoznawanie się z aktami, postępowanie będzie mogło być wznowione pod zarzutem naruszenia art. 145 § 1 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2000/DU2000Nr%2098poz1071.asp]kodeksu postępowania administracyjnego[/link]. W takim wypadku można bowiem uznać, że strona bez swojej winy nie brała w pełni udziału w postępowaniu.
Przeglądając akta sprawy, osoba do tego upoważniona ma prawo sporządzać z nich odpisy i notatki bez żadnych ograniczeń. Może także robić ich kserokopie, zdjęcia lub utrwalać w inny sposób ([b]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 4 grudnia 2008 r., sygn. I SA/OI 458/08[/b]).
[b]Strona nie może jednak wymagać, by to ZUS kopiował akta lub udostępniał kserokopiarkę[/b]. Organ administracji państwowej nie ma bowiem obowiązku sporządzania i wydawania stronie postępowania administracyjnego nieuwierzytelnionych kserokopii dokumentów z akt postępowania ([b]wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2001 r., sygn. II SA 2580/00[/b]).
Od ZUS nie można także wymagać, by zawsze sporządzał uwierzytelnione odpisy dokumentów. Organ prowadzący postępowanie wydaje je tylko w wypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
[mail=k.wojcik@rp.pl]k.wojcik@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA