fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Doradcy podatkowi

Sąd doliczy VAT do wynagrodzenia doradcy

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Doradcy podatkowi, którzy udzielają pomocy prawnej z urzędu, nie będą musieli płacić VAT z własnej kieszeni. Sąd doliczy kwotę podatku do ich wynagrodzenia
Przewiduje tak projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Zakłada on, że sądy będą musiały podwyższyć należność dla doradcy ustanowionego z urzędu o stawkę VAT przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o tej opłacie.
– To bardzo dobre rozwiązanie, postulowane przez środowisko doradców podatkowych. Dotychczas praktyka była niejednolita. Część sądów wypłacała doradcom wynagrodzenie określone w przepisach, uznając je za kwotę brutto. To oznaczało, że faktyczne wynagrodzenie doradcy było niższe o VAT wyliczony w kwocie wynagrodzenia. Teraz sądy będą ponosić koszt podatku, gdyż będą wypłacały doradcom kwotę netto powiększoną o VAT – mówi Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Projekt wprowadza także inną nową zasadę, która mówi, że zasądzając kwotę należności dla doradcy podatkowego, sąd weźmie pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
– [b]Dzięki tym zmianom kwestie dotyczące wynagrodzenia doradców za świadczenie pomocy prawnej z urzędu zostaną uregulowane w podobny sposób jak w przypadku adwokatów i radców prawnych[/b] – dodaje Tomasz Michalik.
Projekt nie wprowadza natomiast zmian dotyczących wysokości zapłaty dla doradców. Utrzymano w nim m.in. zasadę ryczałtowego wynagrodzenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji, uzależniając jego wysokość od wartości przedmiotu sprawy. Będzie ono wynosić od 60 zł przy sprawach, których wartość nie przekracza 500 zł, do 7200 zł – jeśli wartość przedmiotu sporu jest wyceniana na ponad 200 tys. zł. W pozostałych sprawach wynagrodzenie wyniesie 240 zł.
W drugiej instancji wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyniesie 75 proc. kwoty wynagrodzenia określonego w pierwszej instancji. W sytuacji gdy dany doradca nie prowadzi sprawy w pierwszej instancji, otrzyma 100 proc. W obu przypadkach nie może to być mniej niż 120 zł.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.
[i][b]etap legislacyjny: [/b]
po uzgodnieniach międzyresortowych[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA