fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Koniec sporów o hotel Forum

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Dawne Forum, obecnie Novotel Warszawa Centrum, w całości należy do Orbisu
[b]Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spadkobierców byłych właścicieli działki, na której powstał hotel (sygnatura akt I OSK 696/10)[/b]. Nie można im przyznać prawa użytkowania wieczystego tego gruntu, utraconego z mocy dekretu o gruntach warszawskich. Na przeszkodzie stoi prawomocna decyzja o uwłaszczeniu hotelu Forum.
33-piętrowy budynek z lat 70. jest pierwszym wysokościowcem w stolicy. Po generalnym remoncie w latach 2004 – 2005, stał się hotelem sieci Novotel, należącej do grupy Orbis, której większościowym udziałowcem jest międzynarodowa grupa hotelowa Accor. W 2000 r. prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast stwierdził nieważność decyzji z 1951 r. o odmowie przyznania prawa użytkowania wieczystego byłym właścicielom parceli, na której znajduje się obecnie część Novotelu. Potwierdził to NSA, oddalając skargę Orbisu. W rezultacie odżył wniosek dekretowy, ale tym razem to prezydent Warszawy odmówił w 2008 r. spadkobiercom byłych właścicieli ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu z powodu m.in. uwłaszczenia Orbisu. Wojewoda mazowiecki nie uwzględnił odwołania.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego (w skład którego weszła również wspomniana działka) oraz własność budynku hotel Forum uzyskał w 1991 r. decyzją wojewody warszawskiego. W 2007 r. minister budownictwa odmówił spadkobiercom byłych właścicieli jej unieważnienia. W efekcie niezłożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności uwłaszczenia Orbisu, stała się ostateczna. Nie można zatem ustanowić użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców byłych właścicieli – stwierdzili prezydent Warszawy oraz wojewoda mazowiecki.
Obie te odmowne decyzje spadkobiercy zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z 2009 r. WSA oddalił jednak ich skargę, a NSA teraz – kasacyjną. Oba sądy stwierdziły m. in., że [b]nie można rozpoznać pozytywnie wniosku dekretowego, gdyż na przeszkodzie stoi prawomocna decyzja uwłaszczeniowa, której spadkobiercom nie udało się wyeliminować.[/b] Inną przeszkodą jest fakt, że na wspomnianym gruncie znajduje się hotel, wybudowany przez użytkownika wieczystego i stanowiący jego własność jako odrębna od gruntu nieruchomość.
– Wyrok NSA oznacza dla Orbisu pewność prawną i zakończenie wieloletnich sporów dotyczących hotelu Forum – ocenia adw. Józef Forystek, pełnomocnik Grupy Orbis.
[b] Spadkobiercy byłych właścicieli mogą natomiast dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym. [/b]Część już o to zresztą wystąpiła, a Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał zasadność roszczeń. Ustalana ma być ich wysokość.
[i][b]sygnatura akt[/b] I OSK 696/10[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA