fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jest VAT od towarów przekazanych urzędowi

Firma, która nie ma pieniędzy, może uregulować zaległy podatek, przenosząc na Skarb Państwa część swojego majątku. To czynność opodatkowana VAT
Urzędy nie mają co do tego wątpliwości. Zgodnie bowiem z art.7 ust.1 ustawy o VAT dostawa towarów to przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Czy przekazując urzędowi firmowy majątek, spełniamy ten warunek? Tak.Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa (lub gminy, powiatu, województwa) to jeden ze sposobów na uregulowanie zobowiązania podatkowego. Mówiąc prościej, jeśli mamy zaległość podatkową, to możemy ją zapłacić "w towarze". Trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i podpisać umowę.O szczegółach całej operacji mówi art. 66 ordynacji podatkowej.Czy przekazując swój firmowy majątek, musimy naliczyć VAT? Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 stycznia 2007 r. (IFSK500/06) uznał, że nie. Podatnik reguluje bowiem swoje zobowiązania wobec państwa, a druga strona nie jest przedsiębiorcą ani konsumentem - argumentował sąd. Wyrok był jednak oparty jeszcze na starej ustawie o VAT (obowiązującej do 1 maj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA