Ryczałtowcy też płacą

Przedsiębiorcy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym płacą ten podatek także od przychodu ze sprzedaży środków trwałych.
W wypadku rzeczy ruchomych stawka wynosi 3 proc. przychodu. Podatek trzeba zapłacić, nawet jeśli przed zbyciem maszyny czy urządzenia zostały wykreślone z majątku firmy, ale od momentu tego nie minęło sześć lat.W razie odpłatnego zbycia nieruchomości o charakterze użytkowym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie - bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 proc. uzyskanego przychodu. W tej sytuacji także obowiązuje sześcioletni limit -sprzedaż po upływie tego okresu od wycofania nieruchomości z majątku firmy nie jest opodatkowana.Ryczałt od przychodu jest płatny bez wezwania do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału -w zależności od zasad wybranych przez podatnika.W razie odpłatnego zbycia:- budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,- lokalu mieszkalnego stanowiące go odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,- gruntu lub udziału w gruncie albo pra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL