fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jest dochód, nie było wydatków na nabycie

- Sprzedałem udziały w spółce z o.o. nabyte w darowiźnie. Co będzie kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z tej sprzedaży? Czy można uznać za taki koszt wartość rynkową zbywanych udziałów z dnia nabycia darowizny? - pyta czytelnik DF.
Przeprowadzona przez czytelnika transakcja -zgodnie z art.17 ust.1 pkt6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych.
Za taki przychód uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
Datą, w której powstaje przychód, jest dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności udziałów na rzecz innej osoby bez względu na to, kiedy zbywca otrzyma zapłatę z tego tytułu.
Art. 17 ust. 2 updof mówi z kolei, że przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio art. 19. A z niego wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia udziałów będzie ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, czyli m.in. wydatki poniesione w związku z zawarciem umowy sprzedaży udziałów.
Podatkiem -według stawki 19 proc. - jest jednak obciążony dochód, nie przychód (art. 30b ust. 1 updof). Dochodem tym - w świetle art. 30b ust. 2 pkt 4 updof - jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi w zależności od sposobu nabycia udziałów:
- w art. 22 ust. 1f - gdy zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny lub
- w art. 23 ust. 1 pkt 38 -w pozostałych wypadkach.
Z tego ostatniego przepisu wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną. Są one jednak takim kosztem przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.
Jak wyjaśnił Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w interpretacji z 12 marca 2007 r. (II USpbIB /4154/7a/4/07/KSz), użycie przez ustawodawcę określenia "wydatki na nabycie" oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów -ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów -zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe.
Skoro udziały zostały nabyte w drodze darowizny, opodatkowany będzie przychód uzyskany z tego tytułu pomniejszony wyłącznie o koszty odpłatnego zbycia, bowiem koszty nabycia udziałów w tej sytuacji w ogóle nie występują.
Dodajmy, że zgodnie z art. 30b ust. 5 i updof dochodów ze zbycia udziałów w spółce nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik musi rozliczyć je w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA