fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

O podatku decyduje cena, a nie wartość rynkowa auta

Akcyza od auta używanego sprowadzonego z innego kraju UE powinna być ustalona od ceny zapłaconej przez kupującego - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
To orzeczenie poznańskiego WSA z 16 marca 2007 r. (sygn. I SA/ Po 518/07). Tymczasem Ministerstwo Finansów chce ustalać kwotę akcyzy do zwrotu na podstawie średniej wartości rynkowej sprowadzonego do Polski pojazdu. Taki też projekt ustawy przekazało do uzgodnień międzyresortowych. Potrwają one do19 maja.
Co ważne, od 28 kwietnia 2007 r. -jak ustaliła "Rz" - orzeczenie sądu jest prawomocne, bo dyrektor Izby Celnej w Poznaniu nie złożył skargi kasacyjnej.
Sprawa zaczęła się w 2004 r., kiedy podatnik wystąpił do Urzędu Celnego w Lesznie o zwrot akcyzy zapłaconej od sprowadzonego do Polski samochodu. A ponieważ auto było z 1999 r., to stawka podatku wyniosła61,6 proc. Zdaniem podatnika obowiązek zapłaty akcyzy jest niezgodny z prawem wspólnotowym - z art. 90 traktatu wprowadzającego Wspólnoty Europejskie zakazującego nakładania przez państwo członkowskie na produkty innych krajów -bezpośrednio lub pośrednio - podatków wyższych od tych, które nakłada na podobne produkty własne.
Naczelnik UC w Lesznie odmówił stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu akcyzy, a jego decyzję (nr 393000PA-9104-596/04/MM) utrzymał w mocy dyrektor Izby Celnej w Poznaniu.
Organy podatkowe zgodnie uznały, że podatek akcyzowy nie prowadzi do dyskryminacji samochodów pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej. Wszystkie auta objęte są bowiem tą samą stawką, bez względu na kraj, z którego pochodzą - 3,1 proc. lub 13,6 proc., w zależności od pojemności silnika. Jedynie data pierwszej rejestracji samochodu, liczona od daty produkcji, może powodować wzrost stawki akcyzy.
Poznański WSA uwzględnił, że prawo wspólnotowe jest częścią polskiego porządku prawnego. Stało się to z dniem przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej (czyli 1 maja 2004 r.). Dlatego zakaz dyskryminacji z art. 90 TWE powinien mieć pierwszeństwo przed przepisami naszego systemu podatkowego.
Powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 18 stycznia 2007 r. (sygn. C-313/05), sąd administracyjny uznał, że wyrok ten nie sprzeciwia się co do zasady obowiązywaniu akcyzy na samochody starsze niż dwuletnie kupione w innym kraju UE. Podatek taki jest dopuszczalny, pod warunkiem że zostanie nałożony według reguł określonych w wyroku ETS.
Ocenę polskich przepisów pod kątem art. 90 TWE i wyrażonej w nim zasady niedyskryminacji podatkowej umożliwia, zdaniem poznańskiego sądu, porównanie zarówno stawki podatkowej, jak i podstawy opodatkowania, czyli obu elementów, które mają wpływ na wysokość płaconej akcyzy. Samo zrównanie stawki na samochody kupowane w Polsce i w innych krajach UE nie daje jeszcze gwarancji zgodności opodatkowania z zasadą z art.90 TWE.
Istotnym problemem jest również to, czy "kwota podatku zawarta w wartości rynkowej podobnych pojazdów" jest taka sama -zauważa WSA. Spełnienie tego warunku możliwe będzie dopiero po ujednoliceniu podstaw opodatkowania samochodów osobowych kupowanych w Polsce i w innych państwach Unii.
Problem polega jednak na tym, że polska ustawa - jak zauważa sąd administracyjny - nie posługuje się pojęciem wartości rynkowej ani w stosunku do samochodów nabywanych w kraju, ani tym bardziej w odniesieniu do sprowadzanych z innych krajów UE aut używanych (art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 82 ust. 3). Dlatego przez "wartość rynkową podobnych pojazdów", do której nawiązuje ETS w wyroku, należy rozumieć kwotę, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić (art. 82 ust. 3).
Tak więc organy podatkowe, rozpatrując ponownie wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym, muszą zastosować jednolitą stawkę podatku bez względu na wiek nabytego w innym kraju Unii samochodu osobowego. "Podstawę opodatkowania powinna stanowić kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, a więc rzeczywista cena uiszczona w związku z nabyciem samochodu" - podkreśla sąd.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA