fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Umorzenie drobnych kwot także jest opodatkowane

Osoby występujące o umorzenie drobnych sum często nie zdają sobie sprawy ze skutków podatkowych. Nawet gdy chodzi o kilka złotych, jest to przychód, który trzeba wykazać w zeznaniu rocznym
Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 13 czerwca 2007 r. (nr PB I-3/4117/IN-25/US/ 2007/AA).
- Należy się zgodzić, że osoba, której umorzono część płatności czynszu, uzyskuje nieodpłatne świadczenie. Czy jednak podmiot, który rezygnuje z zapłaty, musi wystawiać PIT6-8C? Tak uważa Izba Skarbowa w Łodzi. Ustawa o PIT nakłada ten obowiązek na dokonujących wypłat należności lub świadczeń z innych źródeł - mówi Łukasz Strzelec, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers.
Jego zdaniem nie można twierdzić, że umorzenie należności powoduje konieczność wystawienia tej deklaracji, bo nie muszą jej przecież wystawiać podmioty, które zrezygnowały z dochodzenia odsetek za zwłokę. Inna interpretacja byłaby nieracjonalna - każda spółdzielnia mieszkaniowa musiałaby wystawiać setki lub tysiące formularzy zwykle opiewających na drobne kwoty. Tak rygorystyczne przepisy podatkowe zniechęcają do umarzania. Gdy są to drobne sumy, koszty administracyjne mogą się okazać wyższe niż umarzana kwota. Czy nie można więc wprowadzić odpowiedniej ulgi do ustawy o PIT? - Wprowadzenie zwolnień podatkowych, co do zasady, powinno być związane z ustaleniem precyzyjnych kryteriów ich stosowania. W przeciwnym razie mogłyby być one nadużywane - tłumaczy Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy z firmy KPMG. Jego zdaniem z tych powodów trudno byłoby wprowadzić do ustawy o PIT generalną zasadę, że nieodpłatne świadczenia będące przychodem z tzw. innych źródeł, uzyskiwane przez osoby w trudnej sytuacji majątkowej, są zwolnione z opodatkowania. Trzeba by zdefiniować, którzy podatnicy mogą korzystać z tej ulgi, a to w praktyce nie jest łatwe. Prawdopodobnie dlatego ustawodawca zrezygnował z takiego przepisu. Jedną z konsekwencji uzyskania nieodpłatnego świadczenia jest konieczność złożenia zeznania rocznego. A płatnik, czyli przede wszystkim pracodawca lub ZUS, może rozliczyć tylko osoby, które nie uzyskują innych dochodów. To kolejny problem. Ten, komu umorzono choćby sto złotych, będzie musiał rozliczyć się sam. Także procedura umorzenia zobowiązania wobec fiskusa nie jest prosta. - Ordynacja podatkowa nie przewiduje umorzenia podatku, lecz tylko zaległości podatkowych. Osoba, która uważa, że fiskus powinien jej darować, musi więc poczekać do chwili, gdy upłynie termin płatności - podkreśla Łukasz Strzelec. Wskazuje, że taka sytuacja znacząco utrudnia życie podatnikom, a i organom skarbowym. Dlatego przepisy powinny dopuszczać wcześniejsze ubieganie się o zaniechanie ustalenia i poboru podatku. Jeszcze niedawno taka regulacja funkcjonowała i nie budziła zastrzeżeń. Urząd miasta umarza lokatorowi (ze względu na jego trudną sytuację) np. 100 zł odsetek, które są wynikiem zwłoki w płaceniu czynszu. - Urząd miasta wystawia PIT-8C i przesyła go do osoby, której umorzono czynsz. Wykazuje w nim nieodpłatne świadczenie w wysokości 100 zł. - Lokator dolicza tę kwotę do dochodu. W wyniku rocznego rozliczenia podatku lokator zapłaci podatek wyższy o 19 zł. Podatnik nie może wystąpić o umorzenie podatku przed upływem terminu zapłaty. Ordynacja uprawnia do tego dopiero w chwili powstania zaległości podatkowej. Wtedy podatnik może napisać wniosek. Musi w nim przekonać urząd, że za umorzeniem przemawia ważny interes podatnika lub interes publiczny. Po rozważeniu wniosku - konieczna jest analiza sytuacji majątkowej podatnika - urząd wydaje decyzję.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA