Podatki

Rycza速 od najmu rozliczamy do ko鎍a stycznia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Osoby zarabiaj鉍e na wynajmie, kt鏎e wybra造 opodatkowanie rycza速em, musz do poniedzia趾u z這篡 zeznanie roczne i rozliczy si z fiskusem
Trzeba pami皻a o tym terminie, bo za spónienie grozi grzywna.
[b]Zeznanie sk豉damy w urz璠zie, na którego terenie mieszkalimy 31 grudnia zesz貫go roku.[/b] Najlepiej odda je osobicie (i poprosi o potwierdzenie odbioru na kopii), przes豉 poczt listem poleconym, a jeli jestemy za granic, z這篡 w konsulacie. Mo積a te je wys豉 drog elektroniczn. To najpewniejsze sposoby. Jeli wrzucimy deklaracj po prostu do skrzynki albo oddamy kurierowi, mo瞠my mie k這poty z udowodnieniem, 瞠 dotrzymalimy terminu.
[srodtytul]Zap豉ta albo zwrot [/srodtytul] [b]Do ko鎍a stycznia musimy te zap豉ci danin獩/b] (a konkretnie ró積ic mi璠zy kwot nale積 za ca造 rok a faktycznie p豉conym co miesi鉍 podatkiem, jeli taka wyst雷i). Je瞠li nie mamy pieni璠zy na podatek, mo瞠my poprosi fiskusa o roz這瞠nie go na raty albo odroczenie terminu p豉tnoci, uzasadniaj鉍 to swoim wa積ym interesem. Je瞠li podatek wyliczony w zeznaniu jest ni窺zy od tego, co zap豉cilimy w trakcie roku, wykazujemy nadp豉t. Urz鉅 powinien j zwróci w ci鉚u trzech miesi璚y, licz鉍 od dnia z這瞠nia deklaracji rocznej. [srodtytul]Przychody i ulgi[/srodtytul] Na jakie trudnoci podczas wype軟iania deklaracji mo瞠 natrafi osoba rozliczaj鉍a przychody z najmu? Wydaje si, 瞠 nie b璠 wielkie. W czci C wykazuje przychód opodatkowany 8,5-proc. rycza速em (nie obowi頊uje ju jej 20-proc. stawka, tak jak jeszcze w 2009 r.). Pami皻ajmy, 瞠 [b]do przychodów z wynajmu nieruchomoci nie zalicza si nale積oci za media i innych op豉t do spó責zielni lub wspólnoty, jeli do ich poniesienia zobowi頊any jest najemca[/b]. Pami皻ajmy tak瞠, 瞠 decyduj鉍 si na rycza速, nie mo瞠my odliczy podatkowych kosztów. Jeli rycza速owcowi przys逝guj odliczenia od przychodu (np. darowizn dla organizacji po篡tku publicznego), wpisuje je w czci D zeznania. Potem oblicza podatek za ca造 rok (cz G) i pomniejsza go o ewentualne ulgi (rycza速owcom nie przys逝guje jednak ulga na dzieci). W czci K wpisuje si kwot rycza速u wp豉conego od stycznia do listopada (lub za pierwsze trzy kwarta造 2010 r.). Porównuje si j z podatkiem nale積ym za ca造 rok i otrzymuje kwot do zap豉ty lub nadp豉t. Cz L przeznaczona jest do wpisania rycza速u za poszczególne miesi鉍e (kwarta造). Z tym 瞠 podatek za grudzie nale篡 wykaza osobno. Jest on p豉cony w terminie sk豉dania zeznania rocznego (czyli do 31 stycznia) i mo瞠 si ró積i od kwot przekazywanych za wczeniejsze miesi鉍e (jeli podatnikowi przys逝guj odliczenia). Jeli natomiast w czci K wysz豉 nadp豉ta, nie dop豉camy nic urz璠owi. Rycza速owiec mo瞠 podzieli si swoim podatkiem z potrzebuj鉍ymi. W czci M zeznania wpisuje numer KRS organizacji po篡tku publicznego, której chce przekaza 1 proc. rycza速u. Musi te pami皻a o z這瞠niu za章cznika PIT-28/A, w którym jeszcze raz wpisuje kwot przychodów, i PIT/O jeli korzysta z odlicze. [ramka][b]Opinia[/b] [b]Przemys豉w Bogusz, doradca podatkowy, w豉ciciel kancelarii TuboTax[/b] Rycza速owiec, który nie wykazuje przychodów przed fiskusem, musi liczy si z tym, 瞠 urz鉅 je oszacuje i na這篡 na niego sankcyjny podatek. Wyniesie on pi璚iokrotno stawki podstawowej. Przepisy mówi, 瞠 jest to mo磧iwe, jeli podatnik nie prowadzi ewidencji przychodów (albo prowadzi j nieprawid這wo). Czy grozi to te osobie wynajmuj鉍ej nieruchomo? Nie, jeli wysoko przychodów wynika z pisemnej umowy (wtedy nie musi prowadzi ewidencji). Tak wi璚 umowa zabezpiecza przed oszacowaniem przychodu i sankcyjn danin. Nie zwalnia jednak oczywicie z obowi頊ku zap豉ty zaleg這ci podatkowej, odsetek za zw這k i ewentualnej grzywny z kodeksu karnego skarbowego. [/ramka] masz pytanie, wylij e-mail do autora [mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail]
r鏚這: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL