fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rycza速 od najmu rozliczamy do ko鎍a stycznia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Osoby zarabiaj鉍e na wynajmie, kt鏎e wybra造 opodatkowanie rycza速em, musz do poniedzia趾u z這篡 zeznanie roczne i rozliczy si z fiskusem
Trzeba pami皻a o tym terminie, bo za spónienie grozi grzywna.
[b]Zeznanie sk豉damy w urz璠zie, na którego terenie mieszkalimy 31 grudnia zesz貫go roku.[/b] Najlepiej odda je osobicie (i poprosi o potwierdzenie odbioru na kopii), przes豉 poczt listem poleconym, a jeli jestemy za granic, z這篡 w konsulacie. Mo積a te je wys豉 drog elektroniczn.
To najpewniejsze sposoby. Jeli wrzucimy deklaracj po prostu do skrzynki albo oddamy kurierowi, mo瞠my mie k這poty z udowodnieniem, 瞠 dotrzymalimy terminu.
[srodtytul]Zap豉ta albo zwrot [/srodtytul]
[b]Do ko鎍a stycznia musimy te zap豉ci danin獩/b] (a konkretnie ró積ic mi璠zy kwot nale積 za ca造 rok a faktycznie p豉conym co miesi鉍 podatkiem, jeli taka wyst雷i).
Je瞠li nie mamy pieni璠zy na podatek, mo瞠my poprosi fiskusa o roz這瞠nie go na raty albo odroczenie terminu p豉tnoci, uzasadniaj鉍 to swoim wa積ym interesem.
Je瞠li podatek wyliczony w zeznaniu jest ni窺zy od tego, co zap豉cilimy w trakcie roku, wykazujemy nadp豉t. Urz鉅 powinien j zwróci w ci鉚u trzech miesi璚y, licz鉍 od dnia z這瞠nia deklaracji rocznej.
[srodtytul]Przychody i ulgi[/srodtytul]
Na jakie trudnoci podczas wype軟iania deklaracji mo瞠 natrafi osoba rozliczaj鉍a przychody z najmu?
Wydaje si, 瞠 nie b璠 wielkie. W czci C wykazuje przychód opodatkowany 8,5-proc. rycza速em (nie obowi頊uje ju jej 20-proc. stawka, tak jak jeszcze w 2009 r.). Pami皻ajmy, 瞠 [b]do przychodów z wynajmu nieruchomoci nie zalicza si nale積oci za media i innych op豉t do spó責zielni lub wspólnoty, jeli do ich poniesienia zobowi頊any jest najemca[/b]. Pami皻ajmy tak瞠, 瞠 decyduj鉍 si na rycza速, nie mo瞠my odliczy podatkowych kosztów.
Jeli rycza速owcowi przys逝guj odliczenia od przychodu (np. darowizn dla organizacji po篡tku publicznego), wpisuje je w czci D zeznania. Potem oblicza podatek za ca造 rok (cz G) i pomniejsza go o ewentualne ulgi (rycza速owcom nie przys逝guje jednak ulga na dzieci).
W czci K wpisuje si kwot rycza速u wp豉conego od stycznia do listopada (lub za pierwsze trzy kwarta造 2010 r.). Porównuje si j z podatkiem nale積ym za ca造 rok i otrzymuje kwot do zap豉ty lub nadp豉t.
Cz L przeznaczona jest do wpisania rycza速u za poszczególne miesi鉍e (kwarta造). Z tym 瞠 podatek za grudzie nale篡 wykaza osobno. Jest on p豉cony w terminie sk豉dania zeznania rocznego (czyli do 31 stycznia) i mo瞠 si ró積i od kwot przekazywanych za wczeniejsze miesi鉍e (jeli podatnikowi przys逝guj odliczenia). Jeli natomiast w czci K wysz豉 nadp豉ta, nie dop豉camy nic urz璠owi.
Rycza速owiec mo瞠 podzieli si swoim podatkiem z potrzebuj鉍ymi. W czci M zeznania wpisuje numer KRS organizacji po篡tku publicznego, której chce przekaza 1 proc. rycza速u.
Musi te pami皻a o z這瞠niu za章cznika PIT-28/A, w którym jeszcze raz wpisuje kwot przychodów, i PIT/O jeli korzysta z odlicze.
[ramka][b]Opinia[/b]
[b]Przemys豉w Bogusz, doradca podatkowy, w豉ciciel kancelarii TuboTax[/b]
Rycza速owiec, który nie wykazuje przychodów przed fiskusem, musi liczy si z tym, 瞠 urz鉅 je oszacuje i na這篡 na niego sankcyjny podatek. Wyniesie on pi璚iokrotno stawki podstawowej.
Przepisy mówi, 瞠 jest to mo磧iwe, jeli podatnik nie prowadzi ewidencji przychodów (albo prowadzi j nieprawid這wo). Czy grozi to te osobie wynajmuj鉍ej nieruchomo? Nie, jeli wysoko przychodów wynika z pisemnej umowy (wtedy nie musi prowadzi ewidencji).
Tak wi璚 umowa zabezpiecza przed oszacowaniem przychodu i sankcyjn danin. Nie zwalnia jednak oczywicie z obowi頊ku zap豉ty zaleg這ci podatkowej, odsetek za zw這k i ewentualnej grzywny z kodeksu karnego skarbowego. [/ramka]
masz pytanie, wylij e-mail do autora
[mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail]
r鏚這: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA