fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Trzeba płacić podatek od umorzonego czynszu

Najemca komunalnego mieszkania, któremu gmina umorzyła dług czynszowy, uzyskuje korzyść majątkową w postaci bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego. Powinien zatem zapłacić podatek dochodowy od umorzonej kwoty. Taką interpretację wydała w czerwcu Izba Skarbowa w Łodzi (sygnatura PB I-3/4117/IN-25/US/2007/AA).
Rada Miejska w Łodzi uchwaliła, że należności wynikające z umów najmu można w całości lub części umorzyć tym lokatorom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Najemcom udzielono również bonifikaty w czynszu, a także umożliwiono zamianę lokalu, jeśli spłacą zadłużenie.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zarządza lokalami w Łodzi, zapytał organy podatkowe, czy i które umorzone należności stanowią przychód najemców podlegający opodatkowaniu oraz czy muszą oni płacić podatek w przypadku udzielenia bonifikaty w czynszu. W opinii Zakładu umorzone kwoty przychodem nie są, natomiast bonifikaty korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Izba Skarbowa tego poglądu nie podzieliła i stwierdziła, że dokonanie przez gminę umorzeń czynszu, opłat za energię, gaz, wodę i wywóz nieczystości, a także udzielenie bonifikaty, stanowi dla lokatorów przychód z tzw. innych źródeł. Jest o nim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Przepisy ustawy nie zwalniają go od podatku dochodowego, więc lokatorzy muszą go zapłacić. Podobny skutek - twierdzi dyrektor Izby - wywołuje umorzenie lokatorowi odsetek ustawowych z tytułu zadłużenia, traktowanych w przepisach jako "wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy". Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ma to takie znaczenie, że do końca lutego następnego roku podatkowego powinien sporządzić i wysłać lokatorom informacje o wysokości osiągniętego przychodu na formularzu PIT-8C (art. 42a ustawy). Natomiast lokatorzy powinni doliczyć ten przychód do innych swoich przychodów i opodatkować w zeznaniu rocznym.
źródło: http://sip.mf.gov.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA