Świadczenia dla zleceniobiorcy są opodatkowane

Udostępnienie telefonów zleceniobiorcom to usługa, od której trzeba naliczyć VAT
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 28 sierpnia br. (I SA/Bk 254/07).Spółka zawarła z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą umowy o zarządzanie, usługi handlowe i marketingowe oraz świadczenie usług doradztwa w zakresie sprzedaży towarów z jej oferty handlowej. Zgodnie z ich postanowieniami spółka udostępniła zleceniobiorcom własne składniki majątku - samochody osobowe i telefony komórkowe. Ponosiła również koszty ich podróży.Za używanie samochodów spółka wystawiła faktury, natomiast nie obciążyła zleceniobiorców wydatkami związanymi z podróżami służbowymi i używaniem telefonów komórkowych. Wypłacone im wynagrodzenie nie było pomniejszane o wartość wykorzystanych składników majątku oraz świadczonych przy pomocy osób trzecich usług.Urząd skarbowy stwierdził, że spółka zaniżyła podatek należny z tytułu przedmiotowych świadczeń. Zdaniem organów podatkowych udostępnianie środków pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL