fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Węzeł cieplny a czynsz

Genowefa Baziuk-Płaska ze Stowarzyszenia Wspólny Dom
Nieznane
Węzeł ciepłowniczy (urządzenia) będący własnością ciepłowni znajduje się w pomieszczeniu stanowiącym własność wspólnoty.
W regulaminie umowy sprzedaży ciepła sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej znajduje się m.in. taki zapis: "Odbiorca ciepła zobowiązuje się do przekazania dostawcy nieodpłatnie w użytkowanie pomieszczenia węzła cieplnego znajdującego się w obiektach odbiorcy oraz wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przez dostawcę koniecznych kontroli, przeglądów i prac związanych z eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji według uzgodnionych zasad". Umowę z regulaminem przyjął i podpisał poprzedni zarząd wspólnoty. Nowy zarząd ma dylemat: czy słusznie przekazano nieodpłatnie pomieszczenie do zainstalowania węzła cieplnego? Jeżeli nie, to jakie przepisy regulują taką transakcję?
(nazwisko znane redakcji) Odpowiada Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom
- Jeżeli węzeł cieplny służy tylko jednemu budynkowi, temu, w którym jest zainstalowany, to w przypadku, gdy wspólnota jest płatnikiem VAT, nie ma znaczenia, czy będzie pobierać opłatę za wynajem pomieszczenia, czy też nie. W pozostałych przypadkach będzie to niekorzystne. W przypadku pobierania czynszu dostawca ciepła przerzuci ten koszt (w fakturze) na odbiorcę. Efekt może być tylko taki, że poza zapłaceniem czynszu konieczne będzie także zapłacenie naliczonego VAT. Jeżeli wspólnota nie jest płatnikiem VAT, poniesie w efekcie większe koszty. Jeżeli natomiast ulokowany w pomieszczeniu wspólnoty węzeł jest węzłem zbiorczym, z którego ciepło dostarczane jest do kilku czy nawet kilkunastu budynków, warto z właścicielem węzła zawrzeć umowę na wynajem tego pomieszczenia. Dostawca ciepła rozłoży koszt wynajmu na wszystkich odbiorców, w tym także obciąży wspólnotę będącą właścicielem pomieszczenia, ale ten koszt będzie jedynie częścią pobieranego czynszu (ew. powiększoną o VAT, jeżeli nie został zawarty w czynszu), co w efekcie powinno być korzystne dla danej wspólnoty.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA