fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Przekształcenia w spółdzielni

Proszę o odpowiedź na trzy pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowej:
1. Czy spółdzielnia, aby móc dokonać przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali w odrębną własność, musi najpierw wykupić od gminy grunty, które ma w wieczystym użytkowaniu?
2. Czy grunty wykupują tylko te osoby, które chcą wyodrębnienia własności?
3. Czy spółdzielnia ma tylko pośredniczyć w wykupie gruntów od gminy przez osoby pragnące dokonać przekształceń swoich mieszkań w odrębną własność? (dane do wiadomości redakcji)
- Spółdzielnia mieszkaniowa, w której jesteście państwo zrzeszeni, ma uregulowany stan prawny gruntu - jest przecież, jak piszecie, jego użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynków usytuowanych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości. Nie ma zatem żadnych przeszkód prawnych w przekształceniu spółdzielczych własnościowych praw do lokali w odrębną własność.
Jeśli chodzi o pytanie drugie, jeżeli spółdzielnia nie przekształci prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność, to właściciel lokalu (po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) staje się współużytkownikiem wieczystym gruntu razem ze spółdzielnią (dopóki nie zostaną wyodrębnione wszystkie lokale) i innymi właścicielami wyodrębnionych lokali. Wówczas zmiana statusu gruntu z użytkowania wieczystego na własność nie będzie możliwa z taką dużą bonifikatą (przepisy bowiem nie dają prawa gminom do przyznawania podobnych bonifikat prywatnym właścicielom mieszkań w budynkach spółdzielczych). Ponadto wymaga jednomyślności wszystkich współużytkowników (którą w praktyce trudno uzyskać).
Co do pytania trzeciego - jeżeli spółdzielnia nie zaczęła jeszcze przekształcać lokali we własność, jest stroną takiej umowy wykupu gruntów od gminy. Jeżeli przekształcenia już częściowo nastąpiły, to żeby zmienić status gruntu z użytkowania wieczystego we własność, potrzebna jest zgoda właścicieli wyodrębnionych lokali (czyli współużytkowników gruntu).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA