fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelność własna wniesiona jako aport nie zawsze jest kosztem

Wartość nominalna wierzytelności w wypadku jej konwersji na udziały będzie kosztem uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wydatki z tym związane będą faktycznie poniesione i niezaliczone wcześniej do kosztów
Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 21 czerwca 2007 r. (I SA/Rz 339/07).Spółka zwróciła się do urzędu z pytaniem, czy wniesienie wierzytelności własnej z tytułu sprzedaży nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie podmiotu wnoszącego aport. Zapytała także, czy ta wierzytelność będzie u niego kosztem uzyskania przychodu.Zdaniem organów podatkowych wniesienie wierzytelności własnej na podwyższenie kapitału zakładowego dłużnika powoduje u udziałowca powstanie obowiązku podatkowego. Jak wyjaśniły, sprzedaż nieruchomości spowodowała powstanie przychodu w spółce i uwzględniono koszty uzyskania tego przychodu. Spółka wnosząc swoje wierzytelności na podwyższenie kapitału zakładowego spółki-dłużnika i obejmując w zamian za to nowe udziały, nie może uznać za koszt wartości nominalnej wniesionej wierzytelności. Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie tego majątku zostały już bowiem wc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA