Kiedy odsetki od kredytu są kosztem

Opłaty za przygotowanie kredytu oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie akcji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w takiej wysokości, w jakiej zostały faktycznie poniesione
Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Opolu (nr PF-II/41800015/07/KJ), zmieniając tym samym postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach. Podatnik, który wystąpił o interpretację, w październiku 2004 r. zaciągnął kredyt na zakup akcji. Z tego tytułu obciążony został prowizją od udzielonego kredytu, kosztami ustanowienia jego zabezpieczenia oraz odsetkami od kredytu. Ponieważ na akcje było bardzo dużo chętnych, zlecenie kupna uległo redukcji, przez co podatnik nabył mniej akcji, niż zamierzał. Twierdził jednak, że przy ustalaniu dochodu z odpłatnego ich zbycia koszty te należy uwzględnić w całości, a nie proporcjonalnie. Bez ich poniesienia nie byłoby bowiem mowy o kupnie nawet tych okrojonych akcji, a w efekcie - o uzyskaniu przychodu ze sprzedaży.Opinię tę podzielił dyrektor IS w Opolu. W uzasadnieniu powołał się na art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL