fbTrack

ZFŚS

Dwa etaty to podwójna pomoc

Jeśli zatrudniasz pracowników na dwóch etatach, to z obu przysługują im świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- Dyrekcja szkoły podstawowej i gimnazjum podpisała umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej, utworzono do tego wspólny rachunek bankowy. Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje dyrektor szkoły. Czy osobie zatrudnionej w obu placówkach jako woźny możemy dofinansować tzw. wczasy pod gruszą z dwóch zakładów jednocześnie? Na jakiej podstawie ustalić kwotę dofinansowania i jak ją rozliczyć? - pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.
To, że fundusz socjalny funkcjonuje w obu zakładach pracy, znaczy, że każdy z nich nalicza odpisy na fundusz dla tego pracownika. W konsekwencji ma on prawo korzystać z pomocy socjalnej zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu pracy. To, czy uzyska pomoc, zależy od sytuacji materialnej jego rodziny. Pracownik musi też wystąpić o dopłatę do tzw. wczasów pod gruszą w każdym z tych zakładów.
Dopłaty, które zatrudniony otrzyma z funduszu do wczasów pod gruszą, są dla niego przychodem ze stosunku pracy. Od tych świadczeń płatnicy (zakłady pracy) muszą pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie podlegają one natomiast o składkowaniu do ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Świadczenia z funduszu powinny trafiać do osób rzeczywiście potrzebujących pomocy. Na ich przyznanie nie wpływa wymiar czasu pracy czy staż. Bierzemy pod uwagę wyłącznie sytuację życiową, rodzinną i materialną zainteresowanego i jego najbliższych. Dotyczy to także dopłat do wczasów pod gruszą. Przepisy nie regulują ani zasad rozdzielania środków funduszu na poszczególne cele, ani przyznawania świadczeń socjalnych pracownikom (osobom uprawnionym). Dlatego pracodawca powinien określić je w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość dofinansowania z funduszu wczasów pod gruszą ustala się m.in. na podstawie informacji pracownika. Nie ma natomiast przepisów, które określałyby sposób dokumentowania jego dochodów do celów socjalnych. Pracodawca może poprosić pracownika o oświadczenie o jego sytuacji dochodowej (podobnie członków jego rodziny).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL