fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak tworzyć fundusz socjalny i kto z niego skorzysta

Jadwiga Stefaniak, główna specjalistka z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Nieznane
Nasza ekspertka odpowiada na pytania czytelników dotyczące tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
W naszym przedsiębiorstwie od 1 stycznia 2006 r. wysokość odpisu podstawowego na zfśs wynosi 20 proc. wskaźnika ustawowego. Jak obliczyć wysokość odpisu na 2007 r.?Wysokość odpisu podstawowego określa ustawa o zfśs. Zgodnie z art. 5 ust. 2 odpis wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.Odpis na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5 proc., w drugim 6 proc., w trzecim 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast odpis na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość odpisu w stosunku do wielkości ustawowej, ale wymaga to zmiany układu zbiorowego pracy, a jeśli zakład nie jest nim objęty - zawarcia aneksu do r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA