Odchodzącym z pracy często przysługują odprawy finansowe

Odprawa rekompensuje utratę pracy. Nie musisz jej jednak płacić każdemu, z kim kończysz współpracę
Warunkiem ich nabycia jest rozwiązanie stosunku pracy w przewidzianych przez prawo szczególnych okolicznościach, np. w związku ze zwolnieniami grupowymi, przejściem na emeryturę lub rentę czy śmiercią pracownika. Prawo do odprawy powstaje z chwilą ziszczenia się przesłanek ich uzyskania. Dlatego zatrudniony powinien ją dostać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 481 kodeksu cywilnego oraz art. 300 kodeksu pracy).Odprawy ustalamy tak jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czyli zgodnie z § 14 - 17 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). Składniki:- w stałej stawce miesięcznej - przyjmujemy z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu, czyli z miesiąca rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,- zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc - w przeciętnej wysok...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL