Gdy nie masz wspólnika

Ustawodawca nie przepada za jednoosobowymi spółkami kapitałowymi i utrudnia życie ich właścicielom. Powoduje to dodatkowe koszty.
Założenie jednoosobowej spółki z o.o. albo akcyjnej odbywa się w zasadzie tak samo jak każdej innej.Zanim jednak zdecydujesz się na działalność w tej formie, powinieneś wziąć pod uwagę wiążące się z nią utrudnienia. Dotyczy to głównie czynności, jakich będziesz dokonywał ze swoją spółką, np. pożyczki, najmu, sprzedaży itp. Tam, gdzie wszystkie udziały czy akcje spółki przysługują jedynie tobie bądź jedynie tobie i spółce, każde w zasadzie oświadczenie woli składane tej spółce przez ciebie będzie wymagało formy pisemnej.Poza tym oświadczenia w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu będziesz musiał potwierdzać u notariusza. Za potwierdzenie podpisu notariusz może zażądać nawet 10 proc. tego, co by się należało, gdyby taka czynność dokonana została w formie aktu notarialnego.Na tym nie koniec. Jeśli zamierzasz zostać jednocześnie jedynym członkiem zarządu swojej spółki, wszystkie czynności prawne dokonywane między...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL