fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W jubileuszówce uwzględnij pracę na roli i służbę wojskową

Jeśli pracodawca ustanowił wewnętrzne przepisy dotyczące zasad nabywania i wypłaty nagród jubileuszowych, to musi ich przestrzegać. Pracownikom jubileuszówka należy się za określony w tych regulacjach staż pracy
Nie może przy tym zapomnieć o powszechnych przepisach, które do stażu zatrudnienia zaliczają np. pracę na gospodarstwie czy czas odbywanej służby wojskowej.Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym. Nie jest też naliczana i wypłacana w jednakowy sposób i w jednakowej wysokości u wszystkich pracodawców. O jej wypłacie decyduje szef na podstawie obowiązujących u niego przepisów o wynagradzaniu pracowników.Najliczniejszą grupą przepisów normujących wynagrodzenie za pracę w części dotyczącej jubileuszówek są zakładowe regulaminy wynagradzania. Zgodnie z art. 77k.p. powinni je wdrożyć wszyscy zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjęci układem zbiorowym pracy zawierającym warunki wynagradzania. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Może to więc dotyczyć np. wypłaty nagrody jubileuszowej.Do stażu uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej wlicza się jedynie o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA