fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudno obliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczyciela

Nie jest łatwo ustalić wymiaru urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje nauczycielowi ekwiwalent. Zwłaszcza gdy jest zatrudniony na stałe w placówce feryjnej i nie przepracował pełnego roku kalendarzowego
Ogólne zasady udzielania pedagogom urlopów wypoczynkowych są znane i nie budzą wątpliwości. W placówkach feryjnych dostają go podczas ferii letnich i zimowych. W innych szkołach stosujemy natomiast zasady z kodeksu pracy.Nauczycielom ze szkół, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w roku. Zgodnie z art. 64 ust. 3 Karty nauczyciela powinni je odbierać w terminie ustalonym w planie urlopów.Pełny wymiar urlopu wypoczynkowego (czyli 35 dni) należy się tym z nich, którzy pracują:- w pełnym wymiarze zajęć,- wdanej jednostce przez cały rok kalendarzowy.Nauczyciel zatrudniony w szkole nieferyjnej, który rozpocznie albo zakończy pracę w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego do okresu wtedy przepracowanego. W świetle art. 155 kodeksu pracy niepełny dzień urlopu zaokrąglamy przy tym w górę do pełnego dnia. Otrzymują oni ekwiwalent pieniężny najwyżej za 35 dni nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA