fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyżur w firmie zaliczany do godzin pracy

Czas dyżuru, jaki pracownik spędza u pracodawcy, ma być wliczany do czasu pracy. Z tego powodu wielu przedsiębiorców będzie musiało zmienić zasady prowadzenia działalności
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację kodeksu pracy w związku z koniecznością dostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE oraz aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przygotowane propozycje zmian dotyczą przepisów o czasie pracy, BHP oraz norm w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jaeger wymusza wprowadzenie zmian w art. 151 kodeksu pracy w zakresie ustalenia relacji między dyżurem pełnionym przez pracownika w miejscu pracy a czasem pracy. Zdaniem ETS czas dyżuru medycznego powinien być w całości wliczany do czasu pracy, pod warunkiem że lekarz był zobowiązany w czasie dyżuru przebywać na terenie szpitala. W konsekwencji w projekcie nowelizacji znalazło się rozwiązanie, zgodnie z którym czas dyżuru wlicza się do czasu pracy, jeżeli był on pełniony w miejscu wykonywania pracy.Czas dyżuru będzie traktowany tak jak normalny czas pracy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA