Księgujemy bez faktury

Jeśli przedsiębiorca kupuje produkty od rolnika, powinien je zaksięgować na podstawie faktury VAT RR. Jeśli nie ma takiej możliwości, może wystawić dowód wewnętrzny
Tak będzie wtedy, gdy rolnik nie chce podpisać oświadczenia, że jest zwolniony z VAT, nie chce podać swoich danych i nie ma rachunku bankowego.Jak wynika z rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jednym z dokumentów będących podstawą zapisów księgowych jest faktura VAT RR. Dokumentuje ona zakup produktów rolnych od tzw. rolnika ryczałtowego. Co ciekawe, wystawia ją kupujący (czynny podatnik VAT). Z faktury powinno wynikać, że dostawca produktów rolnych jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z VAT.Niektóre wydatki mogą być potwierdzone dokumentami sporządzonymi przez samego podatnika, tzw. dowodami wewnętrznymi. Muszą one zawierać datę, podpisy osób, które poniosły wydatki, nazwę towaru, jego ilość, cenę jednostkową oraz wartość.Jakie wydatki możemy dokumentować w ten sposób? Między innymi zakupy, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL