fbTrack

Do 200 tysięcy dla pracodawców

Zarówno zakłady pracy chronionej, jak i inni przedsiębiorcy korzystający z różnych zwolnień podatkowych zaliczanych do pomocy de minimis mogą uzyskać maksymalnie 200 tys. euro takiej pomocy w ciągu trzech lat
Zmiany w unijnym prawie spowodowały, że polskie nowele rozporządzeń dotyczące pomocy de minimis uchwalane są raz po raz. Niektóre przepisy weszły w życie z początkiem maja, a będą obowiązywać do 30 czerwca 2014 r.Pomoc o charakterze de minimis oferowana jest np. w ramach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoleń i studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz ich pracowników. Zakłady pracy chronionej korzystają z takiej pomocy m.in. w wypadku nisko oprocentowanych kredytów, do których odsetek dopłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Generalnie, po zmianach, jakie wprowadziło rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, przedsiębiorcy mogą uzyskać 200 tys. euro - a nie jak poprzednio 100 tys. - w ciągu trzech lat. Do grona beneficjentów tej pomocy dołączono firmy z sektora transportowego...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL