fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gotówka na rozwój i rozpoczęcie działalności

Zmieniają się zasady udzielania mikroprzedsiębiorcom pomocy de minimis. Obowiązywać będą do 30 czerwca 2008 r.
Znalazły się one w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego (DzU nr 30, poz. 200), które weszło w życie z dniem ogłoszenia, 22 lutego. Pomocy można udzielać na:> specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe, które pomogą wprowadzeniu działalności i podnoszą kwalifikacje,> zapewnienie opieki indywidualnego doradcy,> uczestnictwo w szkoleniach grupowych i przedsięwzięciach służących upowszechnianiu dobrych praktyk i metod rozwoju,> wsparcie pomostowe (podstawowe - przez pierwsze pół roku od zarejestrowania działalności i przedłużone - przez następnych sześć miesięcy od zakończenia wsparcia podstawowego, nie dłużej niż do 12. miesiąca od zarejestrowania działalności),> jednorazową dotację na rozwój działalności gospodarczej (na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych).Pomocy udziela się w formie dotacji za pośrednictwem ostatecznych odbiorców (beneficjentów). To właśnie on składa do beneficjenta końcowego (instytucji wdrażającej) wnio...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA