fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wzorów części zamiennych nie można zastrzec

Urząd Patentowy przypomni o zaległej opłacie. Krócej będzie można zgłaszać zastrzeżenia co do udzielenia patentu
Trwa seria nowelizacji prawa własności przemysłowej. Przyjęta 9 maja mówiła o roszczeniach uprawnionych do patentu, znaku, wzoru przemysłowego i użytkowego oraz o ich egzekwowaniu. Wczorajsza reguluje przede wszystkim procedury (patrz tabelka).Najpoważniejsze spory związane z jej projektem dotyczyły ochrony wzorów części zamiennych, przede wszystkim - samochodowych. Dotychczasowe przepisy nie pozwalały zliberalizować rynku części zamiennych. Kwestia ta jest kontrowersyjna w całej Unii. Na podstawie wczorajszej noweli tracą ochronę wzory już udzielone, co według niektórych ekspertów może być sprzeczne z przepisami ponadkrajowymi (z art .26 ust. 3 TRIPS). Generalnie nowe przepisy regulują postępowanie zgłoszeniowe i sporne przed Urzędem Patentowym. Na wzór postępowania sądowego wprowadzają np. prekluzję dowodową, co oznacza, że strony muszą przedkładać wszystkie dowody i twierdzenia na ich poparcie już we wniosku inicjującym postępowanie sporne.Nowela rezygn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA