fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Nowe formularze PIP w rozliczeniu za 2010 rok

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
By wykazać dochody z pracy, najmu i działalności gospodarczej, nie można skorzystać ze starych wzorów
1 stycznia wchodzą w życie dwa rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych, które będą się odnosić już do dochodów lub strat za 2010 r.
Osoby, które zechcą w rozliczeniu za 2010 r. wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego, nie będą już musiały podawać jej nazwy. [b]Do przekazania 1 proc. podatku wystarczy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.[/b] Dlatego w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 usunięte zostało pole „Nazwa OPP”.
[srodtytul]Wspólne rozliczanie[/srodtytul]
Powodem jest zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 22 stycznia 2010 r. Zakłada ona ograniczenie danych, jakie musi podać osoba przekazująca odsetek podatku.
Od Nowego Roku wejdzie też w życie nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] dotycząca m.in. wspólnego składania zeznań małżonków. Zgodnie z art. 6 ust. 2a tej ustawy wniosek o łączne opodatkowanie może być wyrażony przez jedno z nich. Osobie podającej fałszywe dane w imieniu małżonka grozi odpowiedzialność karna. Dlatego w PIT-37 i PIT-36 w części K „Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika” dodano wyrazy: „Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że spełniony jest warunek przewidziany w art. 6 ust. 2a ustawy”.
[srodtytul]Przychody z najmu[/srodtytul]
Zmieni się też druk PIT-28, na którym właściciele mieszkań rozliczają przychody z najmu za 2010 r. Z formularza tego zniknie stawka 20 proc. od przychodów z najmu nieruchomości. Modyfikacji ulegną też PIT-28/A oraz załączniki PIT/O i PIT/D. W części C tego druku „Przychody podatnika objęte ryczałtem” zlikwidowano pole nr 36, w którym wykazywany był przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze objętych stawką 20 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
To dlatego, że od 1 stycznia 2010 r. przychody z najmu są opodatkowane według jednej stawki 8,5 proc. Wynika to z art. 3 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=339010]ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link].
[i]
podstawa prawna: Zmiana rozporządzeń określających wzory deklaracji podatkowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=385784]DzU 233, poz.1528[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=385947]DzU 234, poz.1534[/link][/i]
[ramka][b]Kiedy do urzędu po nowy druk[/b]
[b]Zmienią się druki:[/b]
– PIT-28 (rozliczenie przychodów z najmu)
– PIT-36 (m.in. działalność gospodarcza)
– PIT-36L (działalność opodatkowana stawką liniową)
– PIT-37 (dochody z pracy)
– PIT-38 (m.in. dochody z giełdy)
– PIT-39 (dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 r.)
– załączniki PIT/O i PIT/D
[b] Bez zmian pozostaną:
– PIT-40 (rozliczenie przez płatnika)
– załączniki PIT/M, PIT/B, PIT/Z oraz PIT/ZG.[/b] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA