fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak złożyć skargę na przewlekłość postępowania

Rzeczpospolita
Strona, której sprawa utknęła w sądzie cywilnym, może nie tylko domagać się jej przyspieszenia, ale i zapłaty nawet 20 tys. zł przez Skarb Państwa
Zgodnie z art. 45 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=74AD99D725AA08AAD222F5F428365A50?id=77990]konstytucji[/link] każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.Wynika to również z konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, której art. 6 mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie.[srodtytul]Nie tylko po roku[/srodtytul]O nieuzasadnionej zwłoce w postępowaniu można mówić wtedy, kiedy postępowanie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy. Co to oznacza w praktyce?Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę terminowość i prawidłowość czynności sądowych, charakter sprawy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości, znaczenie dla strony skarżącej oraz, co istotne, zachowanie się strony, która skarży się na przewlekłość (np. czy podjęł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA