Kiedy ubezpieczenie wrzucamy do kosztów

Spółka z o.o. w sierpniu wykupiła na rok pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych do samochodu będącego środkiem trwałym. W którym momencie zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych?
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zasada, że koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli te koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim wypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4 d updop).Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, w piśmie z 27 lutego 2007 r. (1472/ROP1/423-398/06/RM), wyjaśnił, że zasada ta ma zastosowanie także do polis ubezpieczeniowych samochodowych, gdyż są one kosztami pośrednimi, tj. kosztami, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami, jakie spółka uzyskuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Jeżeli więc podatnik nabywa polisę na okres ubezpieczeniowy dotyczący dwóch lat podatkowych, nie może zaliczyć takiego wydatku do k...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL