fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak tworzyć aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Różnice między podatkowym a księgowym ujęciem przychodów i kosztów powodują, że konieczne może być tworzenie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy. Nietrudno przy tym o błąd, który może zniekształcić sporządzane sprawozdanie finansowe
Ważne, by odróżniać różnice trwałe (czyli takie, które nie będą nigdy uwzględniane w kalkulacji podatku dochodowego) od różnic przejściowych, skutkujących koniecznością utworzenia wspomnianych aktywów bądź rezerw. Ich nieutworzenie lub ustalenie w nieprawidłowej wysokości może w istotny sposób zniekształcić sporządzane sprawozdanie finansowe.Zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości przedsiębiorstwa powinny tworzyć rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową (patrz ramka poniżej) oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Mogą zrezygnować z tego tylko te firmy, które stosują dopuszczone ustawą o rachunkowości uproszczenia, których sprawozdania finansowe nie podlegają rocznemu badaniu przez biegłego rewidenta i ogłoszeniu w Monitorze Polskim B.Zarówno według MSR, jak i ustawy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA