fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak księgujemy składki ZUS zapłacone przez spółkę za wspólnika

Spółka jawna może opłacać składki ZUS za wspólników. Jak taką operację ująć w księgach rachunkowych spółki?
Przyjęły się dwa sposoby rozliczania składek ZUS za wspólników spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych):-przez spółkę jako płatnika,-bezpośrednio przez samych wspólników. Wybór jednego z nich należy do wspólników.Gdy spółka jako płatnik rozlicza składki, wykazuje je sumarycznie na jednej deklaracji rozliczeniowej DRA i jej składnikach cząstkowych RCA, RZA, RSA, razem ze składkami pracowników i innych osób, w stosunku do których na spółce ciąży obowiązek zadeklarowania i przekazania składek.Ponieważ ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są indywidualnymi ubezpieczeniami osoby fizycznej, mogą być zróżnicowane pod względem:- rodzaju składek (tzw. zbieg ubezpieczeń - dana osoba może być objęta jednym bądź kilkoma tytułami ubezpieczeń),- poziomu składek, tzn. poszczególne osoby fizyczne mogą korzystać ze stawek preferencyjnych lub deklarować dobrowolnie wyższe podstawy ubezpieczeń, a co za tym idzie wyższe składki,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA