fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Telepracownicy mają już swoje prawa

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy określającą zasady świadczenia telepracy. Dotychczas ta forma aktywności zawodowej nie była regulowana odrębnymi przepisami
Zdaniem PKPP Lewiatan telepraca ułatwi godzenie życia zawodowego z prywatnym, pracodawcy zaś zyskają na obniżeniu kosztów związanych z organizowaniem miejsca pracy.Uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu pracy jest efektem porozumienia rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych działających w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik przekazuje tą drogą wyniki swojej pracy.Ta forma aktywności różni się zdecydowanie od powszechnie obowiązującego modelu, dlatego ustawodawca zadbał o to, by jej warunki u danego pracodawcy były ustalane z zatrudnionymi lub ich przedstawicielami.Strony stosunku pracy będą mogły ustalić, że chodzi o tę właśnie formę zatrudnienia, bezpośrednio przy zawieraniu umowy o pracę. Będą też mogły odpowiednio modyfikować warunki zatrudnienia, które już trwa.Pracodawca nie będzie mógł w trybie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA