fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak płacić składki od zlecenia wykonanego przez pracownika

Pracodawca może z tym samym pracownikiem zawrzeć umowę o pracę oraz umowę-zlecenie. Jak należy wtedy obliczać składki społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy?
Należy pamiętać że, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to pracownikiem jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy, ale również ta, która z własnym pracodawcą lub na jego rzecz wykonuje pracę:- na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu,- na podstawie umowy o dzieło.Jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem umowę-zlecenie, to przychód z niej jest traktowany w zakresie naliczania składek jak przychód z umowy o pracę. To oznacza, że pracodawca nie zgłasza dodatkowo zatrudnionej osoby na formularzu ZUS ZUA do ubezpieczeń, tylko wypłaconą kwotę wykazuje w raporcie ZUS RCA (z kodem 01 10 xx) wraz z wynagrodzeniem z umowy o pracę. Od tak ustalonej podstawy nalicza i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (patrz przykład w ramce).Pan Marek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce Dax. Od 12 do 31 marca przebywał na urlopie wy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA