fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Więcej obcokrajowców bez zezwolenia na pracę

Jeśli planujesz zatrudnić cudzoziemca, to już od 20 lipca Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini będą mogli podejmować pracę w Polsce bez formalnego zezwolenia
Ten przywilej dotyczy pracy we wszystkich branżach i obowiązuje do końca 2009 r. To nowość, bo do tej pory zezwolenie na pracę nie było wymagane tylko przy pracach sezonowych w rolnictwie. Tak wynika z nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z27 czerwca2007 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności zezwolenia na pracę (DzU z 5 lipca 2007 r. nr120, poz. 824).Tak jak dotychczas (przy rolnictwie) zezwolenie na pracę zostanie zniesione, a prawo do pracy będzie gwarantowała wiza. Jeśli chodzi natomiast o okres zatrudnienia, to nie będzie mógł on przekroczyć trzech miesięcy wciągu sześciu kolejnych. Ale uwaga, nowe przepisy stawiają dodatkowy warunek.Szef nie zatrudni obcokrajowca, dopóki w powiatowym urzędzie pracy nie potwierdzi takiego zamiaru. W tym celu składa stosowne oświadczenie.Wszystko wskazuje jednak na to, że taki dokument polski pracodawca będzie musiał złożyć również w ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA