fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekologiczna decyzja tylko od jednego wójta

Przedsiębiorca musi wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach tylko do jednego urzędu. Nawet wtedy, gdy inwestycja znajduje się na terenie kilku gmin - wyjaśnił resort środowiska
Art. 46 a prawa ochrony środowiska mówi wyraźnie, że ekologiczne decyzje wydaje ten wójt, burmistrz czy prezydent miasta, na którego obszarze znajduje się największa obszarowo cześć inwestycji. Ale zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędnicy mają problemy z ustaleniem, co w takiej sytuacji muszą robić, kogo informować i od kogo zasięgać opinii. Jak prawidłowo powinna wyglądać w takiej sytuacji urzędowa procedura, wyjaśnia w piśmie DOOŚ-0726/974/ef Ministerstwo Środowiska.Zasadniczo jest tak: przedsiębiorca składa dokumenty do jednego urzędu. Ten urząd prowadzi wszystkie etapy postępowania i wydaje decyzję. Działa przy tym w porozumieniu z pozostałymi gminami, na obszarze których ma także powstać inwestycja. Powiadamia pozostałe urzędy, pozwala im wypowiedzieć się o inwestycji, a po przeprowadzeniu postępowania przedkłada im do akceptacji projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Fragmenty pisma Ministerstwa Środowiska z 6 lutego 2007 r. (DOOŚ-072-6...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA