fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wojewoda oceni poziom świadczonych usług socjalnych

Osoba, która będzie chciała prowadzić całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, powinna uzyskać wcześniej zezwolenie wojewody
Do tej pory nie były takie zezwolenia wymagane, wprowadza je nowela ustawy o pomocy społecznej. Aby uzyskać zezwolenie, trzeba przedstawić tytuł prawny do nieruchomości, w której chce się prowadzić całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt, a także m.in. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o pomocy społecznej.Taką działalność będą mogły prowadzić powiaty i samorządy, a także Kościół katolicki, inne Kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia.Wojewoda będzie mógł sprawdzać standard usług świadczonych we wszystkich domach pomocy społecznej, prowadzonych zarówno przez podmioty publiczne i niepubliczne działające na zlecenie samorządu, jak i przez przedsiębiorców i stowarzyszenia nieposiadające umowy z gminą lub powiatem. Jeśli dom nie spełni warunków, a uchybienia, wbrew zaleceniom pokontrolnym, nie zostaną usunięte, w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA