fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Fundacje wrócą do miasta

Zlikwidowana została luka prawna ważna dla fundacji zakładanych przez dawne gminy stołeczne.
Szczegółowy przepis umożliwiający przejście uprawnień fundatorskich gmin warszawskich na miasto stołeczne Warszawę wprowadza wchodząca w życie 13 stycznia nowelizacja ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy ( DzU nr 1826).
Likwidację 11 gmin warszawskich, powiatu warszawskiego oraz związku komunalnego miasta stołecznego Warszawy i przekształcenie ich w jedną gminę - miasto stołeczne Warszawę - przeprowadzono ustawą z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (dalej: ustawa warszawska).
Zgodnie z jej art. 20 ust. 2 miasto Warszawa stało się następcą prawnym zniesionych gmin. Jednakże w przepisach ustawy warszawskiej nie zostały uwzględnione uprawnienia gmin jako fundatorów fundacji przez nie powołanych. Zgodnie z uchwałą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 1 lutego 2000 r. "uprawnienia fundatora dotyczące powołania organów fundacji nie przechodzą na jego następcę prawnego". Uprawnienia te określane są jako niezbywalne i niemajątkowe. W razie utraty bytu prawnego przez fundatora taka fundacja podlega likwidacji na podstawie art. 15 ustawy o fundacjach.
Nowelizacja wprowadza jednak szczegółowy przepis do ustawy warszawskiej umożliwiający przejście uprawnień fundatorskich gmin na miasto stołeczne Warszawę. W dyskusji nad jej projektem padał argument, że zapewni to swoisty powrót majątku do samorządu miasta. Bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy będzie np. objęcie przez miasto uprawnień dotychczasowego fundatora, to jest dawnej gminy Warszawa Centrum, w Fundacji Warszawianka -Wodny Park.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA