Skarbnik nie może być zakładnikiem zwierzchnika

Propozycja, aby skarbnika wybierał i odwoływał wyłącznie szef jednostki samorządowej, nie trafiła do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która od dwóch miesięcy leży w Sejmie
Za pomysłem tym obstawał Związek Miast Polskich, który chciał wzmocnić kompetencje szefa gminy. Nie udało się, ale nie znaczy to, że kandydaturę skarbnika pozostawiono tylko woli radnych. W jednym z zapisów proponuje się, aby rada powoływała i odwoływała go na wniosek zwierzchnika jednostki. Obecnie należy to do wyłącznej właściwości rady. Ustawodawca stwierdził, że kontrolować finanse jednostki powinien człowiek niezależny od woli organu wykonawczego. Skarbnik może bowiem odmówić złożenia kontrasygnaty, gdy zobowiązania finansowe przekraczają sumy zapisane w budżecie. Dopiero na pisemne polecenie szefa składa kontrasygnatę, ale zawiadamia o tym regionalną izbę obrachunkową, podobnie jak wtedy, gdy zwierzchnik zmusza go do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.W latach 1993 - 2006 do izb wpłynęły 42 powiadomienia o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika (w 2006 roku sześć wypadków: dwa w gminach i cztery w powiatach)....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL