fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona danych osobowych w serwisach internetowych

Operatorzy serwisów nierzadko muszą gromadzić dane osobowe swoich użytkowników. Czasem mogą je przechowywać dłużej, nie wynikałoby to z celów przetwarzania
Przetwarzając dane osobowe użytkownika serwisu, operator – poza wieloma przesłankami dopuszczającymi i warunkującymi ich przetwarzanie, wskazanymi w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1C86F92A172C504D97BA2B98576CCD46?id=166335]ustawie o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883[/link]; dalej uodo) – musi uwzględniać cel przetwarzania danych.Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (operatora serwisu), i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.Ponadto administrator danych powinien szczególnie starannie chronić interesy osób, których one dotyczą. W szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ust....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA