fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kary umowne: prawo swoje, banki swoje

Piotr Cybula
Nieznane
Zastrzeganie przez banki dodatkowych opłat z tytułu niezapłacenia minimalnej kwoty zadłużenia z karty kredytowej narusza prawa konsumentów - uważają doktoranci WPiA UJ
Konsekwencją nieterminowej wpłaty tzw. kwoty minimalnej po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, czyli spłaty odpowiedniej części zadłużenia, jest:- obowiązek zapłaty wysokich odsetek,- niekiedy także zastrzeżenie karty,- często dodatkowe opłaty.Zastrzeganie tych opłat przez banki wywołuje istotne wątpliwości i to z trzech powodów.Naszym zdaniem opłaty te to kara umowna, nie zaś - jak się niekiedy słyszy - opłata za czynności przedwindykacyjne.Karę tę zastrzega się w umowie stron (banku i konsumenta). A jej istotą jest naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, czyli zapłacenie wierzycielowi określonej w umowie sumy - bez względu na wysokość poniesionej szkody.Art. 483 kodeksu cywilnego ogranicza stosowanie kary umownej do zobowiązań niepieniężnych. Tymczasem obowiązek zapłaty kwoty minimalnej zadłużenia jest zobowiązaniem pieniężnym. Wskazany przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący (wyrok Sądu Najwyższeg...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA