Jak się odwołać od decyzji urzędu

Podatnik, który dostał niekorzystną decyzję urzędu, może odwołać się do izby skarbowej. Potem zostaje mu tylko skarga do sądu
Sporządzenie skutecznego odwołania uwzględniającego wszelkie możliwe argumenty wymaga dużego doświadczenia. Nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających samodzielne przygotowanie odwołania. Należy jednak pamiętać, że powinno zawierać wszystkie elementy wymienione w przepisach ordynacji podatkowej oraz powinno być złożone w odpowiednim terminie i trybie.Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję (art. 223 § 1 ordynacji podatkowej). Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego kierujemy więc do dyrektora izby skarbowej. Ale wysyłamy je na adres naczelnika urzędu skarbowego. Następnie naczelnik w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania przekazuje je wraz z aktami sprawy dyrektorowi izby skarbowej.Każde odwołanie od decyzji podatkowej powinno spełniać kryteria dla pism składanych w postępowaniu. Musi więc zawierać treść żądania, wskazanie osoby, od której p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL