fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć podatki zmarłego przedsiębiorcy

Kto po śmierci przedsiębiorcy przejmuje jego obowiązki wobec fiskusa? Spadkobiercy. Ale na szczęście nie obarczają ich wszystkie ciężary związane z rozliczeniem podatkowym. Część biorą na siebie przedstawiciele organów skarbowych, inne (jak np. podatek od remanentu likwidacyjnego) w ogóle nie są egzekwowane
Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach podatkowych majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Tak wynika z art.97 §1 ordynacji podatkowej (op).Oznacza to np., że są uprawnieni do otrzymania zwrotu nadpłaty podatku przysługującej zmarłemu, ale muszą też zapłacić jego podatek.Jak wyjaśnił Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim: "Prawa majątkowe to te prawa, które są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego, ponadto mają swój materialny i wymierny kształt. Należy do nich zaliczyć prawo do nadpłaty, prawo do zwrotu podatku lub różnicy podatku naliczonego, prawo do ulg podatkowych, a także prawo do rozliczenia straty w następnych okresach rozliczeniowych" (pismo z 19 października 2006 r.,1412/PD/415-34/06). Na spadkobiercę przechodzą również uprawnienia o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością, ale tylko pod warunkiem dalszego jej prowadzenia. Według Stefana Babiarza, jednego ze współautoró...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA