fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ważna data wydania, a nie doręczenia

Sprawdzając, czy organ podatkowy mógł określić zobowiązanie podatkowe, czy się ono przedawniło, istotna jest data wydania decyzji, a nie jej doręczenia
Tak 31 lipca br. orzekł WSA w Białymstoku (I SA/Bk 177/07). Po przeprowadzonym w spółce postępowaniu kontrolnym dyrektor urzędu kontroli skarbowej 16 listopada 2006 r. wydał decyzję w sprawie VAT za miesiące od stycznia do grudnia 2001 r. W decyzji stwierdzono zaniżenie podatku należnego za te okresy rozliczeniowe, z uwagi na niezewidencjonowanie sprzedaży. Postępowanie kontrolne wykazało różnicę między ilością zakupionego towaru udokumentowaną fakturami VAT a ilością sprzedanego towaru stwierdzoną fakturami i paragonami oraz udokumentowanym zużyciem produktu na potrzeby własne przy uwzględnieniu stanów wykazanych przez spółkę w ewidencji księgowej. W związku z tym organ podatkowy określił podstawę opodatkowania w drodze szacunku.Spółka wniosła odwołanie, w którym podniosła naruszenie przez UKS przepisów ordynacji podatkowej poprzez nierozpatrzenie całego zebranego materiału dowodowego, nieprzestrzeganie zasady zaufania, ustalenie wysokości podatk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA