fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wszystkie dane konkurencji do wglądu

Skarbówka podczas kontroli bazuje na informacjach finansowych konkurencyjnych firm, bo to prosty i tani sposób. Na dodatek twierdzi, że te dane są dowodami i muszą być jawne
Ministerstwo Finansów zdaje się nie rozumieć problemu. "Materiały pozyskane w ten sposób po włączeniu do akt sprawy traktowane są jak inne dowody zebrane wtoku postępowania kontrolnego i zgodnie z przepisami art. 123 ustawy - Ordynacja podatkowa kontrolowany ma do nich prawo wglądu i prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Przepisy prawa nie przewidują możliwości wyłączenia tych materiałów dowodowych. Zresztą możliwość wyłączenia i niezapoznania kontrolowanego z częścią materiału dowodowego odebrana byłaby jako ograniczenie jego praw i zaprzeczenie zasadzie jawności postępowania" -napisało ministerstwo w przekazanym "Rzeczpospolitej" stanowisku.Czym innym jest jednak przeglądanie dowodów w swojej sprawie, a czym innym zaglądanie do cudzych danych.Urzędnicy zapewniają, że z metody tej korzystają sporadycznie. "Przykładowo w postępowaniach kontrolnych podmiotów powiązanych przeprowadzonych w latach 1999 -2007 porównanie zewnętrzne zastoso...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA