fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Błędna wykładnia rażącym naruszeniem prawa

Nieznane
Interpretując, czy doszło do "rażącego naruszenia prawa" należy stosować celowościową, nie literalną wykładnię przepisu - wynika z wyroku rzeszowskiego WSA z 12 czerwca br. (I SA/Rz 32/07).
Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Organ pierwszej instancji zgodził się z jej stanowiskiem przedstawionym we wniosku, jednak dyrektor izby skarbowej zmienił postanowienie z urzędu. Uznał je przy tym za wydane z rażącym naruszeniem prawa. Jego decyzję spółka zaskarżyła do WSA, podnosząc, że nie mogło być w tym wypadku mowy o rażącym naruszeniu prawa.Sąd przyznał rację organowi podatkowemu. Stwierdził, że pojęciu rażącego naruszenia prawa ustawodawca przypisał różne znaczenia. Inne jest znaczenie tego zwrotu użyte w art. 247 ordynacji podatkowej (op), który dotyczy stwierdzenia nieważności ostatecznych rozstrzygnięć administracyjnych, a inne w art. 234 op, który zawiera zakaz orzekania na niekorzyść w postępowaniu odwoławczym w stosunku do strony, chyba że organ odwoławczy stwierdzi rażące naruszenie prawa. Inne jest również znaczenie tego sformułowania w art. 14b op -dotyczącym urzędowej interpretacji pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA