Kto wystawia fakturę po przejęciu spółki

prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych
Nieznane
Przede wszystkim ważne jest, czy nowy podmiot wstępuje, na mocy ordynacji podatkowej, w podatkowe prawa i obowiązki poprzednika. Tak będzie, gdy w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych lub osobowych i kapitałowych spółek handlowych powstaje osoba prawna.
Rz: Zmiana warunków gospodarczych często wymusza różnego rodzaju przekształcenia, np. kilka spółek łączy się w jedną lub następuje proces odwrotny: wydzielenie nowego przedsiębiorstwa z działającego podmiotu. Jakie ma to konsekwencje dla będących już w trakcie realizacji kontraktów?Witold Modzelewski: Zależy to od rodzaju przekształcenia. Przede wszystkim ważne jest, czy nowy podmiot wstępuje, na mocy ordynacji podatkowej, w podatkowe prawa i obowiązki poprzednika. Tak będzie, gdy w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych lub osobowych i kapitałowych spółek handlowych powstaje osoba prawna. Kolejny przykład to przejęcie przez osobę prawną innej osoby prawnej lub jej zorganizowanej części w wyniku podziału (wydzielenia). W takich sytuacjach nowy podmiot w pełni kontynuuje działalność poprzednika. W niektórych przypadkach ujmuje nawet w swojej ewidencji wystawione przez niego faktury.Dlaczego?Obowiązek podatkowy nie zawsze p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL