fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trybunał w Luksemburgu sprawdzi przepisy o polskiej akcyzie na prąd

Komisja Europejska skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niedostosowanie naszych przepisów o akcyzie na prąd. Decyzja zapadła wczoraj, ale szczegóły poznamy na początku przyszłego tygodnia
Polska powinna poprawić swoje przepisy dotyczące opodatkowania energii elektrycznej. Obecne są sprzeczne z rozwiązaniami zawartymi w tzw. dyrektywie energetycznej. Chodzi o moment powstawania obowiązku podatkowego. Termin na wprowadzenie poprawek upłynął już 1 stycznia 2006 r., ale skutku nie ma do dziś.Według polskich przepisów akcyzę płacą producenci energii elektrycznej, czyli elektrownie, a nie - jak wymaga unijne prawo - dystrybutorzy.Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 5 dyrektywy obowiązek podatkowy powstaje z momentem dokonania dostawy energii elektrycznej przez dystrybutora (redystrybutora) do odbiorcy końcowego, czyli konsumenta energii elektrycznej. Tymczasem w Polsce obowiązek ten spoczywa na producentach energii elektrycznej, ponieważ podatek nakładany jest w momencie wydania energii dystrybutorowi, a nie dokonania jej dostawy odbiorcy końcowemu.- Taki krok Komisji Europejskiej był do przewidzenia. Bo nawet ostatnie jej ostrzeżenie nie zachęciło naszego kraju do ef...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA