fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyrektywy nie stosujemy w starych sprawach

Prawo nie działa wstecz. Zatem przed wejściem Polski do UE nie można było stosować korzystniejszych zasad rozliczenia VAT wynikających z VI dyrektywy
Tak łódzki WSA uzasadnił brak możliwości bezpośredniego stosowania przepisów dyrektyw unijnych do zdarzeń sprzed 1 maja 2004 roku.W wyroku z 14 lutego br. (I SA/Łd 1886/06) sąd stwierdził, że do spraw, które wprawdzie rozstrzygane są teraz, ale dotyczą zdarzeń sprzed wejścia Polski do UE, nie mogą mieć zastosowania przepisy prawa unijnego. Podkreślił też, że podpisanie przez Polskę układu stowarzyszeniowego w 1991 r. nie skutkuje ani podporządkowaniem prawa krajowego unijnemu, ani wiążącą wykładnią wyroków ETS. Takie konsekwencje ma dopiero wejście Polski do UE, które nastąpiło1 maja2004 r.Sporna sprawa (szerzej opisywaliśmy ją w DF z 27 marca br.) dotyczyła możliwości odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony, tj. niebędący czynnym podatnikiem VAT. Podatnik otrzymał faktury w latach2002 -2003. A więc jeszcze pod rządami starej ustawy o VAT z 1993 r. Kontrolę podatkową przeprowadzono na początku 2006 r., a decyzja pokontrolna zost...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA